Update 15 oktober

Beste allen,

Vermoedelijk heeft iedereen het wel meegekregen maar de volgende maatregelen zijn van kracht vanaf vandaag 14 oktober 22.00 uur en gelden in ieder geval tot 10 november 2020.

Wij hebben begrip en respect voor het kabinetsbesluit, zoals dat er nu ligt en zullen dat ook naleven met ons bedrijf en onze loopgroep en vragen dat ook van onze leden tijdens activiteiten die aan de loopgroep gerelateerd zijn.

wij zijn ook heel blij met de steun aan onze loopgroep middels jullie blijvende lidmaatschap en danken jullie daar hartelijk voor.

Hier de link naar het te volgen protocol van de Atletiek Unie en NOC/NSF.


1.
Je mag met maximaal 4 personen (incl trainer) samen buiten sporten maar wel weer verplicht op 1,5 meter, omdat het met onze groepsgrootte niet mogelijk te “handhaven”, zijn er vanaf heden geen gezamenlijke trainingen meer zoals het tot nu toe steeds ging, dit geld uiteraard voor alle locaties, Dokkum, Burgum, de Westereen en Oosternijkerk.

2. wat wij willen doen is dat we op de reguliere trainingstijden een training aanbieden waar dan maximaal 3 lopers voor in kunnen schrijven die dan 30 min een warming-up, oefeningen en loopscholing van 1 trainer krijgen en dan na die 30 min zelf op pad gaan voor het programma wat op het schema staat, zo kunnen we dan de 2e 30 min wederom 3 lopers verwelkomen om hetzelfde te doen. Dat gaat dan met een opgave voor alle locaties alleen via de mail info@lopenmethugo.nl en we zorgen er dan voor dat er steeds andere lopers in die groepjes deelnemen, aandachtspunt tijdens die training is dan gericht op techniek. Er zijn geruchten dat de trainer/begeleider niet meetelt in de groepsgrootte van 4, wij hanteren echter het hier bovengenoemde protocol en tellen de trainer wel degelijk mee als een van de 4. We beginnen in Dokkum zaterdag 17 oktober met de 1e groepen, in Burgum en Oosternijkerk op maandag 19 oktober en in de Westereen op woensdag 21 oktober, daar waar mogelijk zijn er meerdere trainers tegelijk aanwezig in dat geval krijg je na opgave via de mail te horen waar je exact verzameld voor de training, wij vragen jullie ook met klem dat dan ook te doen zoals we het aangeven.

3. Ook voor de StarttoRun gaan we het doen zoals bij punt 2 beschreven en op 31 oktober sluiten zij dan af met de 3 km loop, waarbij we dan de deelnemers om de paar minuten in clusters van maximaal 4 laten starten, beginnend met de snelsten, na de finish is het dan helaas niet even nakletsen maar direct weer richting huis. We kunnen dan toch afsluiten, zij het niet op de gewenste manier. Ook hier opgave via info@lopenmethugo.nl. De 1e training “nieuwe stijl” is zaterdag 17 oktober in Dokkum en we vragen of de “herintreders” bij de StarttoRun zoveel mogelijk zelf het schema volgen. het schema zal per week gestuurd worden. 17 oktober doen we als programma x 6 min en 1 x 12 tot 15 min met 1 á 2 min wandelpauze.

4. jeugd tot en met 17 jaar mag blijven trainen, daar zal Hugo dus op woensdag om 19.00 uur mee blijven trainen, mocht daar animo voor zijn, ook de jeugd t/m 17 jaar dient zich voor deze training alleen per mail op te geven via info@lopenmethugo.nl. de groepsgrootte is onbeperkt.

5. Wij zullen als trainerskorps voor jullie wederom een aantal challenges gaan bedenken, die gerelateerd zullen zijn aan het schema en ook op alle locaties plaats zullen vinden.

6. er is een mogelijkheid tot extra trainingen in groepen van maximaal 3 lopers buiten de reguliere trainingstijden, daar zijn dat extra kosten aan verbonden, mail gerust voor de mogelijkheden via info@lopenmethugo.nl.

7. laten we allen ons steentje bijdragen om het coronavirus voor iedereen onder de knie te krijgen.

Blijf allen in beweging en blijf vooral ook Gezond.

Vriendelijke sportgroeten, ook namens de overige trainers, Hugo en Jolanda

 


Welkom op onze website!

 Je bent bij Sport- & Loopadviesbureau Hugo Veenker aan het goede adres voor hardlopen, atletiek, wandelen, zowel  in een van de groepen, voor bedrijven en in de vorm van personal Coaching.Neem gerust contact op als je meer informatie wilt. We hopen je snel te zien bij onze trainingen!

Groet,
team Hugo Veenker


Volg ons nu ook op facebook!

 

like-button-2015-06