Hugo’s updates

Update 4 november

Beste allen,

Het zal niet als een verrassing komen dat we n.al.v de persconferentie van gisterenavond vanaf donderdag 5 november 2020 de gezamenlijke trainingen tijdelijk stop zetten.
Deze maatregel duurt eerst t/m dinsdagavond 18 november, daarna kijken we of we aan de hand van een evt versoepeling na de persconferentie van dinsdag 17 november 2020 de gezamenlijke trainingen weer wat op kunnen starten, zoals we dat tot nu toe deden.

Dit geldt voor ALLE locaties en groepen van Loopgroep Hugo Veenker.

Wanneer je samen vertrekt vanuit het zwembad kun je gebruik maken van de toiletten aldaar, maar niet van de garderobe, vanzelfsprekend dit alleen tijdens de openingstijden van het zwembad.

Wij doen dit, omdat we de regelgeving zoals die nu ligt (zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport) niet kunnen handhaven, dat het fysiek niet mogelijk is om trainingen met een trainer er bij te organiseren én we doen dit ook zeker uit piëteit met de mensen die op wat voor manier dan ook (in)direct met COVID-19 te maken hebben.

Update 4 november
Gisteravond heeft het kabinet in de persconferentie de volgende aanscherpingen voor o.a. de sport bekend gemaakt. Deze maatregelen gelden in elk geval voor de komende twee weken (18 november 2020).

Vanaf 4 november 22:00 uur:

· Voor buitensporten geldt een maximum van 2 personen per groepje (exclusief trainer). Zij houden onderling 1,5 meter afstand. Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten als

   – de groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden;

   – er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes;

   – zij niet mengen.

· deze aanscherpingen zijn aanvullend op reeds geldende maatregelen (update 13 oktober)

Er leven nog veel vragen en hoe deze variabelen samen tot heldere voorschriften of regels moeten leiden voor onze sport, is nog niet helemaal duidelijk. In de loop van vanmiddag zullen de consequenties duidelijker worden. Vervolgens kunnen we het protocol ‘verantwoorde atletieksport’ verder aanpassen: ons streven is om dit vanmiddag met jullie te kunnen delen.

Natuurlijk gaan we er van uit dat jullie het schema blijven volgen en lekker blijven bewegen en genieten van alle herfstkleuren die je nu in alle pracht voor bij komen.

Voor de StarttoRunners die al aangegeven hebben door te gaan bij de loopgroep komt een apart schema. Dat is de groep die op 31 oktober de cursus heeft afgesloten.

Voor volgende week komt de 1e challenge er ook weer aan, we moeten nog even wat voorbereidingen treffen, maar een ieder kan hier aan deelnemen en er zijn wederom mooie prijzen te verdienen.

Wij hopen ook zeker dat jullie allen in beweging en gezond zullen blijven !!!!!!

Vriendelijke sportgroeten Hugo en Jolanda en de trainers


Update 15 oktober

Beste allen,

Vermoedelijk heeft iedereen het wel meegekregen maar de volgende maatregelen zijn van kracht vanaf vandaag 14 oktober 22.00 uur en gelden in ieder geval tot 10 november 2020.

Wij hebben begrip en respect voor het kabinetsbesluit, zoals dat er nu ligt en zullen dat ook naleven met ons bedrijf en onze loopgroep en vragen dat ook van onze leden tijdens activiteiten die aan de loopgroep gerelateerd zijn. Wij zijn ook heel blij met de steun aan onze loopgroep middels jullie blijvende lidmaatschap en danken jullie daar hartelijk voor.

Hier de link naar het te volgen protocol van de Atletiek Unie en NOC/NSF.

1. Je mag met maximaal 4 personen (incl trainer) samen buiten sporten maar wel weer verplicht op 1,5 meter, omdat het met onze groepsgrootte niet mogelijk te “handhaven”, zijn er vanaf heden geen gezamenlijke trainingen meer zoals het tot nu toe steeds ging, dit geld uiteraard voor alle locaties, Dokkum, Burgum, de Westereen en Oosternijkerk.
2. wat wij willen doen is dat we op de reguliere trainingstijden een training aanbieden waar dan maximaal 3 lopers voor in kunnen schrijven die dan 30 min een warming-up, oefeningen en loopscholing van 1 trainer krijgen en dan na die 30 min zelf op pad gaan voor het programma wat op het schema staat, zo kunnen we dan de 2e 30 min wederom 3 lopers verwelkomen om hetzelfde te doen. Dat gaat dan met een opgave voor alle locaties alleen via de mail info@lopenmethugo.nl en we zorgen er dan voor dat er steeds andere lopers in die groepjes deelnemen, aandachtspunt tijdens die training is dan gericht op techniek. Er zijn geruchten dat de trainer/begeleider niet meetelt in de groepsgrootte van 4, wij hanteren echter het hier bovengenoemde protocol en tellen de trainer wel degelijk mee als een van de 4. We beginnen in Dokkum zaterdag 17 oktober met de 1e groepen, in Burgum en Oosternijkerk op maandag 19 oktober en in de Westereen op woensdag 21 oktober, daar waar mogelijk zijn er meerdere trainers tegelijk aanwezig in dat geval krijg je na opgave via de mail te horen waar je exact verzameld voor de training, wij vragen jullie ook met klem dat dan ook te doen zoals we het aangeven.
3. Ook voor de StarttoRun gaan we het doen zoals bij punt 2 beschreven en op 31 oktober sluiten zij dan af met de 3 km loop, waarbij we dan de deelnemers om de paar minuten in clusters van maximaal 4 laten starten, beginnend met de snelsten, na de finish is het dan helaas niet even nakletsen maar direct weer richting huis. We kunnen dan toch afsluiten, zij het niet op de gewenste manier. Ook hier opgave via info@lopenmethugo.nl. De 1e training “nieuwe stijl” is zaterdag 17 oktober in Dokkum en we vragen of de “herintreders” bij de StarttoRun zoveel mogelijk zelf het schema volgen. het schema zal per week gestuurd worden. 17 oktober doen we als programma x 6 min en 1 x 12 tot 15 min met 1 á 2 min wandelpauze.
4. jeugd tot en met 17 jaar mag blijven trainen, daar zal Hugo dus op woensdag om 19.00 uur mee blijven trainen, mocht daar animo voor zijn, ook de jeugd t/m 17 jaar dient zich voor deze training alleen per mail op te geven via info@lopenmethugo.nl. de groepsgrootte is onbeperkt.
5. Wij zullen als trainerskorps voor jullie wederom een aantal challenges gaan bedenken, die gerelateerd zullen zijn aan het schema en ook op alle locaties plaats zullen vinden.
6. er is een mogelijkheid tot extra trainingen in groepen van maximaal 3 lopers buiten de reguliere trainingstijden, daar zijn dat extra kosten aan verbonden, mail gerust voor de mogelijkheden via info@lopenmethugo.nl.
7. laten we allen ons steentje bijdragen om het coronavirus voor iedereen onder de knie te krijgen.
Blijf allen in beweging en blijf vooral ook Gezond.

Vriendelijke sportgroeten, ook namens de overige trainers, Hugo en Jolanda


Update 8 oktober

Beste allen,

Er gebeurt veel de laatste dagen zeker m.b.t. Corona, vandaar weer wat nieuwe aandachtspunten.

1. in jullie e-mail vinden jullie het nieuwe schema voor de komende periode van 12 oktober t/m 29 november 2020, in die periode zullen we ook weer een challenge gaan organiseren.
2. Je kunt je nog aanmelden (ook dit is “verplicht”) voor de oriëntatietraining in het Lauwersmeer gebied van as zaterdag 10 oktober, we starten om 11.30 uur bij Staatsbosbeheer aan de Rug, 1 te Lauwersoog, de training duurt tot ongeveer 13.00 uur, vervoer onderling regelen
3. de Starttorun cursus sluit 31 oktober af met de gebruikelijk 3 km testloop, normaliter kan iedereen daar aan deelnemen, dit jaar helaas i.v.m. de coronarichtlijnen niet, de 3 km is alleen voor de StarttoRun cursisten
4. Dennis is bezig met zijn missie om als Bobsleeër deel te nemen aan de Olympische Spelen van Peking in 2022, dat betekend veel trainen, discipline en schipperen met zijn HBO-studie Sportkunde, waar hij nu het laatste jaar van gaat doen met een uitdagende stage bij de Sven Kramer Academy in Heerenveen, hij is ook op zoek naar “stipers” en kleine sponsoren om zijn droom waar te maken, dit kan al vanaf € 50,00, klik hier voor meer info.
5. op 14 november doen we weer een oriëntatieloop in het Lauwersmeergebied, alleen dan aan de zuidkant bij Kollumerpomp in het Zomer- en Gasthuisbos, we starten dan om 09.00 uur, verder info volgt t.z.t
6. we hebben de meeste bidons inmiddels uitgereikt, de bidons die we nu nog hebben gaan we deze komende weken rondbrengen en voor de nieuwe leden (na 01 oktober 2020) en de StarttoRunners zijn de bidons in bestelling
7. we zijn heel blij met hoe het met het aanmelden van de trainingen gaat, zo kunnen we niet alleen het juiste aantal trainers optrommelen, om in kleinere groepen te trainen, maar ook wanneer er ergens een besmetting is bij een van de leden die dan meegetraind hebben snel de lopers op de hoogte kunnen stellen die ook in die groep getraind hebben, zodat een ieder dan haar/zijn maatregelen kan treffen
8. we zijn als trainers blij met het trainen in kleinere groepen en dat zal dan met name in de warming-up en de loopscholing die nieuwe norm worden, we streven dan naar een maximum van 15 per groep, maar dat hoeft natuurlijk niet voor elke groep te gelden

Blijf in Beweging en vooral ook Gezond

Vriendelijke sportgroeten Hugo en Jolanda


• Update 6 oktober

Beste allen,

We zijn weer een aantal weken en vele veranderingen ivm corona verder, zie hieronder de mededelingen

1. het aanmelden voor de trainingen gaat erg goed, dank daarvoor, we zijn daar erg blij mee, we zouden het op prijs stellen wanneer de aanmeldingen voor de trainingen vóór 17.00 uur gedaan worden en voor de zaterdagtraining vóór vrijdag 17.00 uur
2. we blijven een maximaal aantal deelnemers van 15 hanteren per groep, we streven naar 10 tot 12 per groep maar dat is niet altijd haalbaar,
3. de trainingen zijn op de zaterdagochtend na allemaal in het donker, denk dus aan je hesje
4. zaterdag 10 oktober is er een oriëntatietraining in het Lauwersmeer, we verzamelen om 11.30 uur op het parkeerterrein bij Staatsbosbeheer aan de RUG 1, te Lauwersoog, de training duurt tot ongeveer 13.00 uur, er is een maximum aantal deelnemers van 30, Let op ook voor deze training opgeven via de mail, de training is laat omdat we eerst in Dokkum de reguliere groep hebben om 09.00 uur en de StarttoRun om 09.30 uur. Ook kun je hier wandelen.
5. De StarttoRun cursus gaat erg goed met louter enthousiaste deelnemers, waarvan er straks weer veel in zullen stromen in de reguliere groepen, maar zoals altijd gaat de StarttoRun groep eerst zelfstandig nog even door nadat de cursus op 31 oktober afgesloten wordt, normaliter kunnen ook de huidige loopgroepleden aan de afsluitende 3 km meedoen, dat doen we dit keer niet ivm de groepsgrootte van de StarttoRun
6. op zeer korte termijn zul je de trainers en de 2 winnaars van een shirt van de Bonifatiusloopchallenge 2020 in nieuwe kleding zien, dit is tevens ook de clubkleding en kan besteld worden, in een volgende mededeling meer hierover
7. het “Protocol verantwoord sporten” vind je hier

Blijf in Beweging en vooral ook gezond !!!!!!

Vriendelijke sportgroeten Hugo en Jolanda


• Update 24 augustus 2020

Beste allen,

Weer een update en het nieuwe schema in de bijlage, vanaf heden op maandag de intensieve en op donderdag de extensieve interval. Op donderdag nog steeds training op de skeelerbaan.

1. de bidons zijn klaar en zullen deze maand nog worden uitgedeeld aan de leden,
2. de winnaars van de 5 en 10 km challenge zijn bekend, zij zullen benaderd worden en de prijzen zullen overhandigd worden bij een trainingsmoment, op elke locatie is er een winnaar of winnares
Oosternijkerk: Aaltsje Meirink
Burgum: Joukje Been
Dokkum: Ingrid Numan en Bauke Groen
en de nummer 25 in de totaal uitslag van alle locaties op de 5 km Sietske Rispens (Oosternijkerk),

3. het tijdig aanmelden voor de trainingen geld nog steeds via info@lopenmethugo.nl voor locatie Dokkum en voor de andere locatie via de app waar Hugo ook inzit,
4. 12 september 2020 gaat de cursus StarttoRun weer van start in Dokkum, mits corona roet in het eten gooit, inschrijven voor nieuwe deelnemers via www.yakultstarttorun.nl locatie Dokkum
5. 10 oktober is er een oriëntatieloop in het Lauwersmeer door ons uitgezet, start om 09.00 uur verder info volgt nog
6. zoals in de app vermeld zouden we graag de training op de maandag ook om 19.30 uur beginnen, graag jullei reacties voor donderdag. Let wel het is nog een voorstel en nog niet definitief, zeker in de winterperiode geeft het wat ons betreft voordelen, langer zonder hesje lopen en zeker ook minder koud.

Blijf in beweging en vooral ook gezond!!!!

vriendelijke sportgroeten Hugo en Jolanda


BELANGRIJKE INFORMATIE ATLETIEKUNIE


Uitslag 5- en 10-kilometer challenge


Vakantierooster 2020


• Update 18 augustus 2020

Beste leden,

Jolanda en Hugo hebben nog een week vakantie, maar maken ons meer zorgen om de recente covid-19 ontwikkelingen in Dokkum en omstreken, vandaar dat we via deze mail de regels nog wat aan willen scherpen.

Er komen meer aangetoonde covid-19 besmettingen bij in Dokkum en omstreken, als een van de oorzaken wordt genoemd dat er meer groepen dichter bij elkaar komen en dat terwijl er bij een aantal mensen al klachten aanwezig waren.
Wij gaan derhalve ook bij onze loopgroep een aantal regels, waar wij invloed op kunnen hebben, nog meer aanscherpen :
1. groepen van maximaal 10 lopers per trainer, wanneer er voor die training te weinig trainers beschikbaar zijn (ivm de late vakantieperiode) dan gaan een aantal leden apart een duurloop of het programma doen,
2. iedereen die mee wil trainen meldt zich per training weer aan via info@lopenmethugo.nl of in Burgum, Oosternijkerk en de Westereen via de app van die plaats,
3. de aanmelding is dan vóór 18.00 uur van de dag van de training op maandag t/m vrijdag en voor vrijdag 18.00 uur voor de zaterdagochtendtraining.
4. 1,5 meter afstand houden, zeker bij het verzamelen en bij het doen van de oefeningen en de loopscholing,
5. in het programma lopen we allen dezelfde kant op
6. wij stellen nu met klem om wanneer je lichte klachten hebt die op corona kunnen duiden, niet naar de gezamenlijke trainingen te komen en ook niet te gaan trainen met leden die op een ander moment dan wel naar de training komen,
7. wij stellen nu met klem aan die leden die naar het buitenland zijn geweest en uit een zogenaamd “Oranje” gebied terug keren of die door een “Oranje” gebied hebben moeten reizen om dan in ieder geval 2 weken niet de gezamenlijke training te bezoeken en ook niet te gaan trainen met leden die op een ander moment dan wel naar de training komen,
8. wij stellen ook dat leden die contact hebben (gehad) met een persoon die positief getest op covid-19, in ieder geval 2 weken niet de gezamenlijke training te bezoeken en ook niet te gaan trainen met leden die op een ander moment dan wel naar de training komen,
9. Ook bij een aantal trainers zijn er contacten geweest met mogelijke covid-10 besmette personen en ook wij als loopgroep en trainers handelen daarnaar,
10. de uitslag van de 5 en 10 km challenge is bekend –klik hier– en na onze vakantie zullen de prijswinnaars bekend gemaakt worden.

Ook wij vinden het niet fijn om te regels weer aan te moeten scherpen, maar gezien de ontwikkelingen in en rond Dokkum van de laatste 2 weken zien we ons genoodzaakt om de leden, daar waar het in onze macht ligt, in bescherming te nemen.
We rekenen op jullie begrip en medewerking in dezen.

Het is ook heerlijk dat er weer zomerse cq tropische temperaturen zijn, hou daarmee ook rekening met je trainingen doe het allemaal wat rustiger, denk aan het tijdstip van trainen en zorg voor afkoeling en voldoende water.

Fijne vakantie voor eenieder die daar nog bezig is of in het verschiet heeft en natuurlijk werk se voor eenieder die de vakantie al weer achter de rug heeft

Blijf vooral in Beweging en bovenal GEZOND !!!!!!

Vriendelijke sportgroeten Hugo en Jolanda


•Update 10 augustus 2020

Beste leden,

Wij hebben vakantie, maar maken ons toch zorgen om de coronaontwikkelingen in Friesland en zeker ook in Dokkum, vandaar deze mail.

Er komen dagelijks meer aangetoonde coronabesmettingen (dan we gewend zijn) bij in Friesland, en in Dokkum is het aantal besmettingen de afgelopen dagen relatief hoog,
als een van de oorzaken wordt genoemd dat er meer groepen dichter bij elkaar komen en dat terwijl er bij een aantal mensen al klachten aanwezig waren.
Wij gaan derhalve ook bij onze loopgroep en aantal regels, waar wij invloed op kunnen hebben, weer aanscherpen:

1. groepen van maximaal rond de 10 lopers per trainer , wanneer er maar 1 trainer beschikbaar is (ivm de vakantieperiode) dan gaan een aantal leden apart een duurloop of het programma doen
2. zoveel mogelijk 1,5 meter afstand houden, zeker bij het verzamelen en bij het doen van de oefeningen en de loopscholing,
3. in het programma lopen we allen dezelfde kant op
4. wij vragen met klem nogmaals om wanneer je lichte klachten hebt die op corona kunnen duiden, niet naar de gezamenlijke trainingen te komen en ook niet te gaan trainen met leden die op een ander moment dan wel naar de training komen
5. wij vragen ook aan die leden die naar het buitenland zijn geweest en uit een zogenaamd “Oranje” gebied terug keren om dan in ieder geval 2 weken niet de gezamenlijke training te bezoeken en ook niet te gaan trainen met leden die op een ander moment dan wel naar de training komen

Ook wij vinden het niet fijn om te regels weer wat aan te scherpen, maar zien e voelen het toch als onze verantwoordelijkheid om de leden van onze loopgroep daar waar mogelijk zoveel en optimaal mogelijk te beschermen tegen het meer dan vervelende virus.

We rekenen op jullie begrip en medewerking in dezen.

Het is ook heerlijk dat er weer zomerse cq tropische temperaturen zijn, hou daarmee ook rekening met je trainingen doe het allemaal wat rustiger, denk aan het tijdstip van trainen en zorg voor afkoeling en voldoende water.

Fijne vakantie voor eenieder die daar nog bezig is of in het verschiet heeft en natuurlijk werk se voor eenieder die de vakantie al weer achter de rug heeft

Blijf vooral in Beweging en bovenal GEZOND !!!!!!

Vriendelijke sportgroeten Hugo en Jolanda


•Update 15 juli 2020

De vakanties zijn begonnen en de trainingen lopen letterlijk en figuurlijk lekker door, alle trainingen zijn tot nu toe, zeker voor de vakantieperiode, goed bezet.

Er staan in deze vakantieperiode nog een aantal uitdagingen op de rol
1. Zaterdag 18 juli 2020 de Lauwersmeertraining, we verzamelen om 09.00 uur bij het gebouw van Staatsbosbeheer aan de Rug 1 (dat is bij de afslag naar Suyderoogh), iedereen kan meedoen. Opgave via info@lopenmethugo.nl, lopers van onze loopgroep doen gratis mee, gastlopers betalen € 3,00 p/p
2. de 5 en 10 km challenge op elke locatie staat nog tot 31 juli 2020 op de kalender, de routes staan op de site, geef je prestatie door via info@lopenmethugo.nl en ding mee naar de prijzen.
3. op de donderdagavonden huren we de skeelerbaan af in Burgum om daar de trainingen te verzorgen, donderdag 16 en 23 juli hebben we om 19.30 uur daar een coopertest, dat is 12 min hardlopen en dan kun je op een tabel zien hoe het met je uithoudingsvermogen gesteld is, de tabel geeft een indicatie per leeftijd, deelname is gratis voor lopers van onze loopgroep van elke locatie, gastlopers kunnen ook meedoen, zij betalen € 3,00 p/p ook hier dien je voor op te geven via info@lopenmethugo.nl
4. de bidons zijn geleverd en worden binnenkort bestikkerd en dan aan alle leden uitgereikt

Weer genoeg te doen in deze vakantieperiode, vergeet niet om je op te geven voor de diverse activiteiten via info@lopenmethugo.nl

Fijne en gezonde vakantie, met veel beweging en ook zeker plezier.

Vriendelijke sportgroeten Hugo en Jolanda

 


•Update 5 juli 2020

Beste allen,

Het is allemaal weer wat anders in ons hardlopend Nederland.

1. Zie hierboven de “Belangrijke informatie van de Atletiekunie”, dit gaat over hoe we om kunnen gaan met de trainingen vanaf 01 juli jongstleden.
De 1,5 meter tijdens de werkelijke training is losgelaten en bestaat nog wel bij het verzamelen, de uitlegmomenten en de afsluiting. Dit is n.a.l.v. het protocol wat opgesteld is door NOC/NSF en de Atletiekunie en wat wij ook als leidend zullen gebruiken. Lees met name het eerste stuk uit het protocol god door. Natuurlijk blijft de regel en het dringende advies, bij gezondheidsklachten kom je niet op de training.
2. per trainer kunnen er dan ook i.p.v. de huidige 10 lopers 15 lopers in één groep deelnemen en is opgave vanaf heden niet meer nodig, wij zullen als loopgroeporganisatie zorgen dat er bij elke training voldoende trainers aanwezig zijn, om de groep niet groter te laten zijn dan 15 lopers per trainer.
3. ook de 5 en 10 km challenge bij elke locatie is weer aanwezig en we hebben besloten dat deze tot en met 31 juli 2020 gedaan kan worden
4. Vanaf morgen zal het volledige vakantierooster, wat loopt van maandag 06 juli tot en met zondag 16 augustus 2020, op de homepage van www.lopenmethugo.nl gepubliceerd worden
**voor Dokkum geldt training op maandagavond, woensdagochtend en zaterdagochtend op dezelfde tijden, wanneer er geen trainer beschikbaar is ivm vakantie zal er op woensdag- en zaterdagochtend zonder trainer gelopen worden, dit wordt via de woensdagochtend groepsapp en de site, www.lopenmethugo.nl gecommuniceerd
**voor Dokkum geldt één training op woensdagavond om 19.30 uur
**voor Oosternijkerk en de Westereen geldt training op de reguliere trainingsavond met een trainer mits er 5 lopers aanwezig zijn. De communicatie verloopt dan via de locatieapp.
**voor Burgum geldt training op de maandag- en donderdag avond met een trainer bij deelname van minimaal 5 lopers. De communicatie verloopt via de locatieapp.
5. de bidons zijn besteld en zullen uitgedeeld worden wanneer ze klaar zijn.
6. zaterdag 31 oktober is er een speciale speurt/hardloopfestijn voor onze leden en evt gasten in het Lauwersmeer, nadere informatie volgt hierover
7. tijdens een duurlooptraining in Damwoude op een zaterdagmiddag hebben een 4-tal leden een schaap uit de sloot gered, dank aan Jan Klaas, Kees, Anouk en Anne !!
8. 12 september is er de StarttoRun cursus in Dokkum, zegt het voort.
9. blijf allen in beweging en bovenal gezond en voor allen een heel fijne vakantie, waar die ook zijn mag.

Vriendelijke sportgroeten Hugo en Jolanda Veenker

 


•Hugo’s update 21-06-’20

Beste allen,

de vakantie staan voor de deur, zo ook die van ons, eigenlijk hadden we nu op de Faeröer eilanden moeten zitten, maar die is in zijn geheel verplaatst naar 2021 en zijn we gewoon thuis, de komende week hebben we vanaf dinsdag een aantal dagen vrij en trekken er dan met de fiets op uit, de trainingen gaan gewoon door alleen is het aanmelden net iets anders :

1. voor maandag 22 juni in Dokkum nog aanmelden via info@lopenmethugo.nl, voor Oosternijkerk en Burgum op de manier zoals in de app van die plaatsen vermeld
2. voor woensdagochtend in Dokkum aanmelden via maaikeholwerda1@gmail.com niet vergeten zodat Maaike weet hoeveel lopers zij kan verwachten en daar de indeling op aan kan passen
3. voor woensdagavond 24 juni en zaterdag 27 juni in Dokkum aanmelden via gerarddam37@gmail.com graag niet vergeten, zodat Gerard en Broer weten hoeveel trainers er nodig zijn,voor de Westereen voor de woensdagavond aanmelden via de app en voor Burgum op donderdag ook via de app.
4. Wij zijn erg blij met het lidmaatschap van de leden in deze voor ons ook wat onzekere tijd en om jullie te bedanken hebben we bedacht om aan alle leden van onze loopgroep een bidon cadeau te doen met ons logo en je je eigen voornaam erop, dat is zeker in deze tijd een mooie “coronaproof” bidon, we zijn er mee bezig en wanneer de bidons klaar zijn zullen we zorgen dat een ieder die persoonlijk in zijn/haar bezit krijgt.
5. we blijven voorlopig met maximaal 10 in een groep lopen, zeker zolang de 1,5 meter maatregel vanuit de regering ook aan ons is opgelegd en we hebben als trainersgroep nu ondervonden dat er meer persoonlijke aandacht gegeven kan worden wanneer we in kleinere groepen trainen, dat betekend dus ook dat de opgave via de mail voor locatie Dokkum nog steeds van kracht is en ook voorlopig blijft, wij weten het is soms een uitdaging om er aan te denken, maar we weten ook dat je van elke uitdaging beter wordt. Betekend ook dat de opgaves voor de andere locaties ook gewoon doorgaan, aangeven wanneer je er bent !
6. In de 1e week juli is het vakantierooster klaar en zal dat op de site www.lopenmethugo.nl komen te staan
7. zo het nu staat starten we zaterdag 12 september 2020, heb je interesse om dan bv weer in te stromen na een blessure of zwangerschap, laat het dan weten via info@lopenmethugo.nl
8. vóór half juli wordt de nieuwe kleding voor de trainers gepresenteerd, ook de leden kunnen kleding van de loopgroep gaan bestellen, het plan is om daarvoor een passessie te organiseren bij Intersport in Dokkum, jullie worden hier nog verder over geïnformeerd, er is dan ook een officieel clubtenue, zowel t-shirt als hemd wat je dan aan kunt schaffen, de kleding is van Craft en van zeer goed en duurzaam materiaal om in hard te lopen.
9. de volgende challenge over 5 en 10 km op alle locaties staat vanaf 23 juni 2020 op de kalender, met dank aan Mark en Klaske voor het uitzetten van de routes in Oosternijkerk, Emmy en Maaike voor de routes in Dokkum, Jacob voor de routes in de Westereen en Harry voor de routes in Burgum.
De routes én de spelregels staan uiterlijk dinsdag 23 juni op www.lopenmethugo.nl en ook dit keer zijn er weer een aantal mooie prijzen te verdienen voor leden van onze loopgroep, iedereen kan meedoen.
10. we zijn erg blij met een 2-tal nieuwe trainers bij onze loopgroep. Juliën van Dijk gediplomeerd Looptrainer niveau 2, voornamelijk in Dokkum en Sijanne Huisma, student Sportkunde, voornamelijk in Burgum.

Wij wensen allen een gezonde en fijne vakantie toe.

Vriendelijke sportgroeten Hugo en Jolanda Veenker


Bonifatiusloopchallenge:

trotse winnaar Rick Talsma geflankeerd door en Hugo Veenker (li)
en Freerk de Beer (re) / foto Bote Sape Schoorstra

De uitslag is bekend en de prijzen van de Bonifatiusloopchallenge van de Loopgroep Hugo Veenker zijn uitgereikt aan de winnaars, de hoofdprijs werd gewonnen door de 17-jarige Rick Talsma uit Dokkum.

Rick kreeg uit handen van de bedenker van de challenge Hugo Veenker van Sport- & Loopadviesbureau Hugo Veenker en Freerk de Beer, mede eigenaar van Intersport Dokkum een paar hardloopschoenen naar keuze uitgereikt. Rick heeft de eerste kilometers ook al naar volle tevredenheid kunnen maken op zijn nieuwe Asics schoenen.

De 2e en 3e prijs gingen naar Afie Schilstra uit Dokkum en Yke Wijbenga uit de Falom, zij ontvingen een hardloopshirt, wat tevens het nieuwe clkubtenue wordt van de loopgroep.

De 4e en 5e prijs waren voor Ria Lok uit Damwoude en Jantina de Jager uit Dokkum, zij zijn de trotse bezitter van een Bonifatiusloophanddoek

De challenge was bedacht om zo alle leden van de loopgroep Hugo Veenker een uitdaging te geven tijdens de periode dat we niet gezamenlijk mochten en konden trainen.

Hier een groot compliment aan de leden van loopgroep Hugo Veenker die zich prima aan de regelgeving, zoals die door de loopgroep in samenspraak met de Atletiekunie en NOC/NSF waren gemaakt, hebben gehouden.

De volgende challenge is al weer uitgezet, het lopen van een vooraf bepaalde 5 en/of 10 km op een route in de Westereen, Dokkum, Oosternijkerk of Burgum. Ook hier zullen onder de deelnemers een aantal fraaie prijzen worden verloot.

Klik hier voor de uitslag (tijden)

Klik hier voor de winnaars


•Hugo’s update 18-05-’20

Beste lopers,

1. de uitslag is er van de Bonifatiusloopchallenge, de prijswinnaars hebben al bericht gekregen, de uitslagen met de tijden komen deze week op www.lopenmethugo.nl (2 tijden moeten nog nagevraagd worden)

2. de trainingen in kleine groepen gaan heel erg goed en de 1,5 meter zijn met deze aantallen goed te hanteren, wij laten de 10 per trainer nog tot en met 01 juni zo bestaan, omdat het zo voor de trainer en de lopers goed te handelen is, zeker omdat we van de openbare weg gebruik maken, na 1 juni besluiten we verder
3. voor het aanmelden zijn we aan het kijken of dat via SuperSaas kan, eenieder krijgt dan een inlogcode en dan kun je voor meerdere trainingen aanmelden, we houden jullie op de hoogte ook via www.lopenmethugo.nl
4. het nieuwe schema volgt morgen

•Hugo’s update 10 mei 2020

Beste allen,
We kunnen weer een aanvang maken met gezamenlijke trainingen en daar zijn we blij mee, betekent niet alleen dat we elkaar weer kunnen zien, maar ook dat er vanuit de deskundigen het vertrouwen is dat het coronavirus wat meer onder controle lijkt te zijn!!
We hebben met de trainers om tafel gezeten, of liever op locatie gestaan op 1,5 meter, om de voorwaarden te bespreken en vast te stellen.
Deze voorwaarden vind je hier, lees deze goed door, vergeet ook niet om je aan te melden voor een training via info@lopenmethugo.nl, dus niet via een app, maar via de mail, gezien het maximum van 10 (en dat is inclusief de trainer) wat we hanteren om alles ook werkbaar cq trainbaar te houden volgens de huidige richtlijnen.
Vandaag de laatste dag voor de Bonifatiusloopchallenge en we zijn heel blij dat we nu al 84 deelnemers hebben en dat er inmiddels al 5 leden zijn die alle 3 de afstanden hebben gelopen.
De uitslag en de prijswinnaars worden uiterlijk 15 mei op deze website gepubliceerd.
De volgende challenge komt er uiterlijk week 21 al weer aan en ook daar zijn weer leuke prijzen te verdienen.
Nogmaals we gaan voorzichtig weer starten en vertrouwen op jullie deelname volgens de regels
Vriendelijke sportgroeten Hugo en Jolanda


• Filmpje Hugo’s warming up


Mooie opbrengst voor Voedselbank

met onze actie tijdens Corona-trainingen!

Lees hier het krantenbericht


• Hugo’s update 6 mei 2020

• Hugo’s update 29 april 2020

• Hugo’s update 9 april 2020

• Hugo’s update 1 april 2020

• Verslag Warandeloop 26 november 2017

• Nieuwbrief #2, april 2015 NIEUWSBRIEF april 15

• Verslag 25 oktober

• Trainingsdag Ameland 25 oktober

• Per 01-10-2014 ook gestart in Ulrum

• Voorraad spikes