Natural running

Natural Running Seminar

Maandag 12 september werd er op Nationaal Sportcentrum Papendal te Arnhem voor trainers en coaches door ProRun een seminar georganiseerd met als titel :

Natural Running met als doel om kennis bij te brengen op het gebied van Natural Running, blessurepreventie en trainingsmethoden.

Er was plaats voor 50 personen en het seminar was ook zomaar volgeboekt en de aanwezigen hadden op diverse niveau;s raakvlakken met het onderwerp, trainers, coaches maar ook eigenaren van Running speciaalzaken waren aandachtig toehoorder van wat Ian Adamson te vertellen had.

Het werd een interessante dag met daarin ruimte voor vragen en discussie waar ook gretig gebruik van werd gemaakt.

Natural Running lijkt relatief nieuw maar gaat al eeuwen terug alleen is er nooit naar gekeken wat nu precies de positieve effecten zijn. Het seminar begon al direct met een balansoefeningen, balans als basis van elke bewegingsvorm en hardlopen is eigenlijk niets anders dan balanceren van je ene naar je andere been.

Natural Running, ook wel barefoot Running heeft als belangrijkste punt het moment van landen in d e loopbeweging, niet op de hiel, maar op de bal van de voet, de middenvoet zoals we dat kennen, dan lijkt het raar dat de huidige loopschoenen dusdanig gemaakt zijn dat juist het accent op de hiellanding lijkt te liggen, iets waarvan heel lang gedacht is dat dat ook de juiste voetplaatsing was na elke stap.

Bij wandelen is dat zeker zo, maar bij hardlopen, weten we sinds de bio-mechanica zijn intrede, heeft gedaan wel beter.

Ian heeft dit dan ook geregeld genoemd en heeft die gedachte ook als rode draad door zijn presentatie laten lopen, de huidige schoenen hebben wel een hak-voorvoet verschil van zo’n 12 tot wel 16 mm, waardoor je min of meer gedwongen wordt om op je tenen te gaan lopen of te gaan schuiven in je schoen om maar op de middenvoet te blijven landen en niet met de hak als eerste de grond te raken. De Natural Running schoen heeft een verschil van zo’n 2 mm tussen hak en voorvoet en daarmee kan je veel beter in balans blijven met de voetplaatsing die dan wel zonder enig probleem op de middenvoet zal plaast vinden.

Maar wat zijn nu de voordelen dan, doordat je meer richting natuurlijk lopen gaat zal de landing veel meer individueel en minder “gedwongen” door de schoen zijn, wat zeker ook blessurepreventief werkt !! Lopen op maat zou je het kunnen noemen, wanneer je ook kijkt naar een stuk drukbelasting dan zie je dat bij Natural Running die belasting A veel beter verdeeld is en B dat die veel meer energiebesparing oplevert. Een en ander werd helder geïllustreerd door middel van een onderzoek waarbij de landing met en zonder schoenen goed in beeld werd gebracht.

Er wordt ook hard aan gewerkt om een en ander middels relevante studies meer in kaart te brengen en evidence based te krijgen, dat zijn toch wel minimale voorwaarden om nieuwe producten aan de man te kunnen brengen.

Het merendeel van de aanwezigen was ook zeker min of meer overtuigd van de meerwaarde van het lopen op nagenoeg blote voeten, al is er (ik zou bijna zeggen vanzelfsprekend in Nederland) altijd nog wel wat scepsis wanneer nieuwe zaken worden geïntroduceerd en wordt de traditionele loopschoen zeker nog niet aan de kant gezet.

Na een prima verzorgde lunch was er nog gelegenheid om vragen te stellen en in discussie te gaan met elkaar, alvorens de gang naar de atletiekbaan te maken waar zowel blootvoets als op schoenen oefenstof werd aangeboden, gericht op het voorkomen van blessures. Daar werd een groot deel van de groep ook in de gelegenheid gesteld om op de Natural Running schoenen te lopen en zo te ervaren wat de verschillen zijn ten opzichte van de traditionele hardloopschoen, voor velen een geheel nieuwe gewaarwording die zeker ook met enig enthousiasme werd ontvangen.

Eenmaal weer aangekomen in de centrale ruimte was het nu zaak aan de deelnemers om in tweetallen aan elkaar een les Natural Running te verzorgen alvorens het deelnamecertificaat te verkrijgen en op deze manier wat “gedwongen” dieper in de achtergrond te duiken.

Natural Running heeft zeker toekomst en niet allen Newton is druk doende zich op die markt te begeven ook merken als Saucony en Asics zijn al behoorlijk ver in hun ontwikkelingen.

Kijkend naar de doelstelling van het seminar kan ik denk ik namens het merendeel van de deelnemers wel zeggen dat die behaald is.

Met dank aan de inspirerende manier van het leiden van de Workshop door Ian Adamson en aan Erik en Rob van ProRun voor de organisatie kan ik zeggen dat ik aan een meer dan zinvol seminar heb deelgenomen.

 

Hugo Veenker

Eigenaar Sport- & Loopadviesbureau

 

<< TERUG