5 Motorische basisvaardigheden

Het principe van de 5 Motorische basisvaardigheden

We horen het woord conditie regelmatig voorbij komen. In de volksmond gebruiken we het woord “conditie” vaak om aan te geven hoe fit we ons voelen.  Eigenlijk betekend conditie niets meer of minder dan “voorwaarde”.

In training vinden wij deze voorwaarde om tot prestatieverbetering te komen en een tool daarbij is het toepassen van de 5 Motorische Basisvaardigheden, wat in elke training kan

5 Motorische basisvaardigheden.

Er zijn 5 motorische basisvaardigheden die ons fysieke prestatievermogen bepalen. Dit zijn uithoudingsvermogen, kracht, snelheid, techniek & coördinatie en lenigheid. Door trainingen te doen, waarin deze 5 motorische basisvaardigheden worden beoefend, gaat je fysieke en daarnaast ook je mentale prestatievermogen vooruit. Zo gebruik je dus de juiste condities om tot een optimaal resultaat te komen. De afbeelding hieronder (figuur 1.1) geeft goed weer in welke mate je de motorische basisvaardigheden zou moeten trainen om tot een optimaal resultaat te komen, waarbij het doel centraal staat en in het midden van de cirkel geformuleerd zal zijn. Afhankelijk van je trainingsdoel zal je de accenten anders leggen, denk bv aan de marathonloper versus de kogelstoter dan wel sprinter.

1. Uithoudingsvermogen.

Wellicht wel de belangrijkste bij de StarttoRunners, mijn mening is om de beginners eerst te trainen in de duur alvorens veel aan snelheid te gaan werken.

Vaak zeg ik in de 1e les, we trainen eerst naar een half uurtje achtereen ontspannen en lekker pratend kunnen lopen en dan gaan we het ook eens over snelheid hebben.

Immers dan maak je de fysieke belasting, die veelal bij hogere snelheden groter is, meer en meer mogelijk en kom je uiteindelijk tot een beter resultaat.

De fout die we vaak maken is dat we te snel willen en dan gaat het niet meer “om de prioriteit, maar alleen om de eindtijd” deze methodiek noem ik ook wel de korte termijn planning.
Uithoudingsvermogen is het weerstandvermogen tegen vermoeidheid bij langdurig, aanhoudende, belastingen van het totaal organisme of afzonderlijke deelsystemen.
In de verschillende takken van sport zie je dat bij de ene sport sprake is van een kortere belasting dan bij een andere sport. Soms zie je zelfs binnen één sport dat belastingen zijn van verschillende duur (bijvoorbeeld schaatsen of hardlopen). De duur van de belasting bepaald welke systemen er in je lichaam worden aangesproken en welke sportmotorische basisvaardigheid er van toepassing zijn.

2. Kracht.

Kracht is de invloed die op een voorwerp werkt en daardoor snelheidsverandering teweeg kan brengen. Dat wil dus zeggen dat middels een krachtinspanning voorwerpen in beweging kunnen worden gezet. De weerstand van het voorwerp kan verschillen. De zwaarte van de weerstand is vervolgens mede bepalend voor welk specifiek sportmotorisch karakter de krachtinspanning krijgt.

3. Snelheid
.

Snelheid in de sport is een complex begrip. Snelheid is het vermogen om motorische acties of een afzonderlijke motorische actie in een minimale tijd te volbrengen. Er worden in de sport verschillende soorten snelheid onderscheden en er zijn tevens verschillende verschijningsvormen van snelheid.

4.Techniek & Coördinatie.

Deze staat dan wel op 4, maar is er zeker een om in de StarttoRun veel aandacht aan te schenken, we willen toch allemaal nieuwe “verslaafden” and e hardloopsport creëren en we weten allen dat een optimale techniek & coördinatie blessurepreventief werkt.

Onder techniek & coördinatie verstaan we de samenwerking tussen het Centraal Zenuw Stelsel (CZS) en de spieren, bij een willekeurige beweging. Door (op vooral jonge leeftijd) veel te oefenen en te trainen met een veelzijdige bewegingsscholing en bewegingsgrondvormen zul je coördinatief sterker onderlegd worden en leg je een brede basis om tot een meer optimale techniekontwikkeling te komen.

Het coordinatieve vermogen bestaat uit verschillende ‘principes’ waarin je jezelf kunt ontwikkelen. Dat zijn de volgende:
• Ruimtelijk oriëntatievermogen.
Hoe het lichaam in tijd en ruimte en ten opzichte van materialen beweegt.
• Reactievermogen.
Het vermogen snel en doelmatig bewegingen uit te voeren op basis van signalen op het gebied van geluid, zicht en gevoel.
• Ritmisch vermogen.
Het lichaam in een bepaald, doelmatig ritme laten bewegen om juist te handelen t.o.v. een van buitenaf bepaalde impuls.
• Balanceervermogen.
Het vermogen om het lichaam te laten bewegen waarbij het lichaam in evenwicht blijft.
• Koppelingsvermogen.
Het vermogen om afzonderlijke bewegingen of elementen als vloeiend bewegingsprogramma zichtbaar te maken.
• Schakelvermogen.
Het vermogen bij situatieverandering de beweging aan te passen.
• Kinesthetisch differentiatievermogen.
Het vermogen om via gevoel in spieren en gewrichten het lichaam in te laten spelen op externe factoren.
• Motorisch differentiatie vermogen.
Het vermogen om subtiele bewegingen af te stemmen op afzonderlijke bewegingsfasen om een zo goed mogelijke, economische, nauwkeurige beweging tot uitdrukking te laten komen.


5. Lenigheid.

Lenigheid is het vermogen en de eigenschap om bewegingen met grote bewegingsamplitude zelf of met ondersteunende invloed van uitwendige krachten uit te voeren.

Algemene lenigheid.
De beweeglijkheid in de belangrijkste gewrichtssystemen zoals de wervelkolom, schouder – en heupgewricht.
Specifieke lenigheid.
Heeft betrekking op de beweeglijkheid in een bepaald gewricht welke funtioneel is voor een bepaalde sport.
Actieve lenigheid.
Is de grootst mogelijke bewegingsuitslag in een gewricht, die een sporter o.i.v. uitwendige krachten bereiken kan in beweging (actief).
Passieve lenigheid.
Is de grootst mogelijke bewegingsuitslag in een gewricht, die een sporter o.i.v. uitwendige krachten bereiken kan in stilstand (passief).

Bij een optimale lenigheid zal de beweeglijkheid op lek niveau toenemen.

Samenvattend.
Als we kijken naar bijvoorbeeld een 5 en 10 km hardloper dan speelt het UHV een zeer belangrijke rol in deze discipline. Echter de loper zal ook moeten beschikken over snelheid, kracht, de meest optimale coördinatie & techniek (al is dat discutabel) en een bepaalde mate van lenigheid

De verschillende coördinatieve principes kunnen het best worden ontwikkeld in de jonge levensjaren. Kinderen zijn het meest vatbaar voor coördinatieve prikkels. Indien een kind coördinatief niet goed geschoold word, zal dit in zijn latere levensjaren moeilijk meer in te halen zijn.
Zie ook LTAD model van de Atletiekunie.

Lenigheid is geen vast bezit. Het moet verworven en onderhouden worden. Gebeurt dit niet, dan zal dit verminderen waarbij tevens de bewegingsvaardigheid zal afnemen.

Hugo Veenker, Atletiek- & Looptrainer
Damwoude, augustus 2014