Gedragscode

Loopgroep Hugo Veenker, opgericht 01-01-2005

• Wees minimaal 5 minuten voor aanvang van de training aanwezig.
• Het is verplicht om bij trainingen in het donker een reflecterend hesje te dragen. De trainer bepaalt of het al dan niet noodzakelijk is.
• Samen uit/samen thuis: verlaat niet voortijdig een training zonder het aan de trainer te melden.
• Denk om je eigen en iemand anders veiligheid. Houd je aan de geldende verkeersregels.
• Loop in principe bij 2 of meer deelnemers aan de rechterkant van de weg, hier kan om legitieme redenen van afgeweken worden, de trainer heeft de eindbeslissing in dezen.
• Loop zoveel mogelijk op fiets- en voetpaden.
• Volg de aanwijzingen van de trainer op.
• Heb respect voor je medelopers, de trainer en de medeweggebruikers, zorg ervoor dat je niemand tot last bent.
• Waarschuw je medelopers voor obstakels zoals bijvoorbeeld andere weggebruikers, roosters, takken, poep, dieren, paaltjes, vluchtheuvels en voor achteropkomend of tegemoetkomend verkeer.
• Pas je taalgebruik aan zodat anderen er zich niet aan storen: niet vloeken, geen schuttingtaal, geen seksistische opmerkingen, geen discriminerende grappen etc.
• Wanneer anderen je storen aan je kledingkeuze ga daar dan over in gesprek.
• Vanzelfsprekend is fysiek geweld not done.
• Roken en alcohol hoort niet bij (loop)sport en is tijdens de trainingen en wedstrijden niet toegestaan.

01 december 2018
Hugo Veenker